Solárny systém

Solárny kolektor premiena slnečnú energiu na tepelnú. Čierny povrch kolektora sa ohrieva pôsobením slnečného tepla. Energia sa do rúrky s kvapalinou prenáša na veľkú vzdialenosť a preto môžu nastať problémy s výmenou tepla pri nízkych a premenlivých hustotách toku energie. Pre oblasť Slovenskej republiky je celková doba slnečného svitu 1600 – 2001 hodín ročne.

Výhody solárnych kolektorov:

  • fungujú bez elektrickej energie
  • znižujú náklay na teplú vodu až do 75%
  • znižujú náklady na vykurovanie až do 40%
  • majú dlhú životnosť – cca 30 rokov
  • využívajú sa aj pri nižších vonkajších teplotách
  • zvýšenie hodnoty nehnuteľnosti
  • udržia vodu teplú až 75 hodín

Solárny panel

Výhody vákuových trubicových kolektorov

Tieto kolektory produkujú energiu aj pri nepriamom slnečnom žiarení. Slnečné lúče dopadajú počas celého dňa kolmo na absorpčnú plochu trubice. Dochádza tak k premene maximálneho množstva slnečného žiarenia na tepelnú energiu. Vákuové trubicové kolektory preto nemajú žiadnu konkurenciu. Vákuová izolačná vrstva bráni ochladeniu kolektoru vetrom aj inými poveternostnými vplyvmi. Tento kolektor pracuje s maximálnym ziskom a minimálnou stratou. Solárne systémy sa využívajú na ohrev úžitkovej vody, slúžia ako podpora vykurovanie budov, ohrievajú vodu v bazénoch.

Príprava teplej úžitkovej vody

Cieľom solárneho zariadenia je dosiahnutie čo najvyššej možnej úrovne pokrytia spotreby mimo vykurovacej sezóny. Keď sa stanovený spotreba teplej vody a priebeh jej spotreby je možné pokryť až 50 – 70 % ročných nákladov na ohrev vody.

Výpočet návratnosti investícií

Životnosť solárneho systému je 25 – 30 rokov. Náklady na jeho obstarávanie a inštaláciu závisia od počtu a umiestneniakolektorov, objemu zásobníka, dĺžky pripojovacích potrubí a pod. Náklady dosahújú výšku do 4 000€. Prevádzkové náklady sú minimálne.

Náklady zahŕňajú:

  • spotrebu elektriny na pohon obehového čerpadla s výkonom 25 – 40 W cca6 €/rok
  • výmenu teplonosnej kvapaliny raz za 6 – 10 rokov v sume cca 100€

Úspory nákladov na energiu závisia od ročnej produkcie tepla, ktorá sa dosiahla využívaním solárneho systému ako aj od cien energie.

Solárny systém dokáže ušetriť až 50 – 70 % energie potrebnej na ohrev teplej vody. Priemernú hodnotu t. j. 60 % vynásobíme nákladmi na energiu potrebnú na ohrev vody. Výsledná suma predstavuje výšku úspor.

Príklad: Štvorčlenná domácnosť spotrebuje 300 l teplej vody denne. Nainštalované boli 2 kolektory s 3,7 m² za cenu 3000 eur. V rodinnom dome sa využíva aj elektrina alebo zemný plyn. Pri využívaní kotla na zemný plyn s účinnosťou 89 %, domácnosť ročne spotrebuje 490 m³ zemného plynu, čo rodinu stojí cez 400 eur. Solárny systém zníži jej náklady približne na 150 eur. Pri rovnakom množstve teplej vody pripravovanom v elektrickom bojleri, domácnosť ročne spotrebuje 6 200 kWh elektriny, čo by ju stálo okolo 560 eur. Solárny systém zníži náklady na 230 eur. Použité množstvá aj sumy sú orientačné a zpriemerované na štvorčlennú rodinu.