Základová doska

Kvalitne a odborne vám zhotovíme základovú dosku na kľúč. Parametre základovej dosky určuje statik v statickom posudku. Tento posudok je zahrnutý v projektovej dokumentácii. Základom dosky je betón a izolácia. Izolácia slúži ako ochrana pred vlhkosťou, podzemnými vodami a zabraňuje úniku tepla zo stavby. Pri výstavbe používame kvalitné materiály, vďaka ktorým vám vieme zaručiť budúce nízke náklady na bývanie. Zhotovenie základovej dosky trvá približne 5 dní avšak doska musí cca 3 týždne postáť kvôli tzv. technologickému dozretiu.